Aktuality

Říjen 2020

Součástí plánovaného atlasu budou mimo jiné aktuální letecké snímky vybraných čtvrtí pořízené pomocí dronu. Ve spolupráci s katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie byly během října pořízené první zkušební snímky.

letecký snímek - Spořilov

Září 2020

  • Byly zveřejněny první dvě sady specializovaných map, které se zabývají růstem nejstarších předměstí Prahy (Smíchov, Karlín, Vinohrady a Žižkov) a rezidenčních a průmyslových předměstí (Nusle, Dejvice, Záběhlice, Braník, Břevnov, Krč). Mapy jsou dostupné zde.

 

Srpen 2020

  • Ve spolupráci se Státním oblastním archivem Praha proběhla rešerše v jejich archivu. Výsledkem této rešerše bylo nalezení více než 100 archiválií, které obsahují  historické informace o zájmovém území.
  • Proběhla návštěva archivu ČÚZK, kde bylo nafoceno 23 map, které mohou sloužit jako podklady pro tvorbu mapových vrstev znázorňujících historický vývoj hranic katastrů a okresů v Praze a jejím okolí.

 

Červen 2020

  • Probehla návštěva Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Účelem této návštěvy bylo zajistit mapové podklady pro tvorbu specializovaných map.

 

Květen 2020

  • Proběhla návštěva Českého statistického úřadu, při které byly nalezeny další podklady pro řešení projektu.

 

Duben 2020

  • Na základě 21 klíčových slov provedla knihovna Geografie rešerši v internetových katalozích 11 institucí, které uchovávají historické zdroje využitelné pro řešení projektu Pražská předměstí. Výsledkem této rešerše bylo nalezení 1 835 zdrojů, které mohou být potenciálně využitelné.