Aktuality

Listopad 2021

Ve spoluprací se společností UpVision, s.r.o. a katedrou aplikované geoinfromatiky a kartografie Přf UK byly pomocí dronu pořízeny fotografie zkoumaných pražských předměstí. Pro účely tvorby panoramat byl vždy pořízen pás fotografií s konstantním náklonem kamery pro zájmovou oblast. Pořízená panoramata budou použita do vznikajícího atlasu a jako součást připravované výstavy o projektu.

Září 2021

Byla dokončena a zveřejněna 3. a 4. sada specializovaných map, které se zabývají růstem vybraných čtvrtí v období socialismu (Strašnice, Kobylisy, Hlubočepy, Jižní Město, Černý Most, Modřany) a růstem předměstí v transformačním období (Jesenice, Dobřichovice, Dolní Břežany, Hostivice). Mapy jsou dostupné zde.

Léto 2021

Během léta se pracovalo na dokončení 3. a 4. sady specializovaných map.

Zároveň se během léta několikrát setkala redakční rada nad návrhy jednotlivých kapitol připravovaného atlasu.

Duben 2021

Byla zveřejněna geodatabáze historických prostorových a statistických dat pro katastrální území Prahy vztahující se k historickým populačním cenzům. Data jsou dostupná ke stažení po registraci zde.

Únor 2021

Právě vyšlo:

OUŘEDNÍČEK, M., PODHORSKÁ, J. (2021): Proměny obyvatelstva Prahy ve světle sčítání lidu od roku 1869 do součastnosti. Geografické rozhledy, 30(3), 12–15.

JÍCHOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, N. (2021): Vinohrady a Žižkov na podkladu historických cenzů - území plná kontrastů. Geografické rozhledy, 30(3), 16–19.

PETROVIĆ, A. (2021): Vylidňování Srbska. Geografické rozhledy, 30(3), 20–21.

SOCIÁLNÍ STRUKTURA PRAHY V PRVNÍ POLOVINĚ 20. STOLETÍ V ODBORNÝCH PUBLIKACÍCH Příloha článku: JÍCHOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, N. (2021): Vinohrady a Žižkov na podkladu historických cenzů – území plná kontrastů. Geografické rozhledy, 30(3), 16–19. Dostupné na https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/prilohy/socialni-struktura-prahy-v-prvni-polovine-20-stoleti-v-odbornych-publikacich-356.

Říjen 2020

Součástí plánovaného atlasu budou mimo jiné aktuální letecké snímky vybraných čtvrtí pořízené pomocí dronu. Ve spolupráci s katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie byly během října pořízené první zkušební snímky.

letecký snímek - Spořilov

Září 2020

  • Byly zveřejněny první dvě sady specializovaných map, které se zabývají růstem nejstarších předměstí Prahy (Smíchov, Karlín, Vinohrady a Žižkov) a rezidenčních a průmyslových předměstí (Nusle, Dejvice, Záběhlice, Braník, Břevnov, Krč). Mapy jsou dostupné zde.

 

Srpen 2020

  • Ve spolupráci se Státním oblastním archivem Praha proběhla rešerše v jejich archivu. Výsledkem této rešerše bylo nalezení více než 100 archiválií, které obsahují  historické informace o zájmovém území.
  • Proběhla návštěva archivu ČÚZK, kde bylo nafoceno 23 map, které mohou sloužit jako podklady pro tvorbu mapových vrstev znázorňujících historický vývoj hranic katastrů a okresů v Praze a jejím okolí.

 

Červen 2020

  • Probehla návštěva Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Účelem této návštěvy bylo zajistit mapové podklady pro tvorbu specializovaných map.

 

Květen 2020

  • Proběhla návštěva Českého statistického úřadu, při které byly nalezeny další podklady pro řešení projektu.

 

Duben 2020

  • Na základě 21 klíčových slov provedla knihovna Geografie rešerši v internetových katalozích 11 institucí, které uchovávají historické zdroje využitelné pro řešení projektu Pražská předměstí. Výsledkem této rešerše bylo nalezení 1 835 zdrojů, které mohou být potenciálně využitelné.