Prostorová a statistická data

Vrstvy historických prostorových dat (.shp/.gdb) administrativních hranic katastrálních území Prahy vztahující se k historickým populačním cenzům konaným v letech 1869−1910 byly zpracovány v rámci projektu „Pražská předměstí: dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole“, vedeným pod číslem DG20P02OVV013, který podpořilo v rámci programu Aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI 2) Ministerstvo kultury České republiky.

Prostorová a statistická data je možné po registraci stáhnout ZDE.

Citace výstupu:

Prostorové vrstvy (hranice) vznikly vektorizací dobových mapových podkladů vydaných v datech blízkých k datu jednotlivých historických sčítání lidu, a proto se průběh hranic může drobně lišit od stavu přímo v den sčítání. Tyto odlišnosti v průběhu hranic jsou archivně dohledávány prostřednictvím nalézání informací o průběhu a změnách administrativních hranic z legislativních úprav, hraničních operátů a dobových map. V případě nalezení obdobné nesrovnalosti se prosím obraťte na  koordinátora projektu.

OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J., PTÁČEK, B. (2021): Databáze historických prostorových dat o Praze. Specializovaná veřejná databáze. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné online na https://www.prazskapredmesti.cz/cs/prostorova-statisticka-data

Statistická data byla zpracována digitalizací pramenných publikací Sčítání lidu, domů a bytů uskutečněných v letech 1869−1910 a průběžných statistik. Vzhledem k obtížné dostupnosti podkladových materiálů je rozsah geodatabáze průběžně rozšiřován.

KOPECKÁ, Z., OUŘEDNÍČEK, M. (2021): Databáze historických populačních dat o Praze. Specializovaná veřejná databáze. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné online na https://www.prazskapredmesti.cz/cs/prostorova-statisticka-data