Kontakt

 
Mgr. Nina Dvořáková, Ph.D.

Koordinátorka projektu

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Legerova 5, Praha 2 (místnost 325)

tel. 221 951 972

e-mail: nina.dvorakova@natur.cuni.cz