Úvod k projektu

 

Vítejte na stránkách projektu

Pražská předměstí: dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole

                                                   

Projekt č. DG20P02OVV013 podpořilo v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI 2) Ministerstvo kultury České republiky.

Představení projektu:

Projekt je zaměřen na hlavní město Prahu, které je nejvýznamnějším sídelním prvkem v České republice přispívajícím k utváření národní a regionální identity a zároveň centrem kultury evropského i světového významu. Hlavním cílem projektu je popsat a vysvětlit proměny sociálního prostředí okrajových částí dynamicky rostoucí metropole od období industrializace do dnešní doby. Charakteristickým znakem projektu je využití historických statistických dat, která nebyla doposud kartograficky prezentována a zpřístupnění výsledků výzkumné práce v rámci infrastruktury prostorových informací (SDI) a otevřených dat poskytovaných prostřednictvím internetového mapového serveru široké odborné veřejnosti. Dílčí cíle projektu vycházejí především ze specifického zaměření programu NAKI II a zaměřují se na výzkum geografického vývoje sídelního areálu (Prahy), sociálně kulturní kontinuitu území a jejich prezentaci a zpřístupnění veřejnosti doma i v zahraničí. Spočívají v digitalizaci a veřejném zpřístupnění historických populačních dat a kartografických dokumentů, vytvoření nových specializovaných veřejných databází statistických a prostorových dat (geodatabází) pro historické hranice Prahy a její čtvrti, naplnění SDI a mapového serveru. Výsledky budou prezentovány ve formě čtyř sad specializovaných map, Historického populačního atlasu Prahy, výstavy, prezentací na mezinárodních konferencích, odborných článků a uspořádání závěrečné vědecké konference.

Doba řešení:

březen 2020 - prosinec 2022