Řešitelský tým

 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
slamak@natur.cuni.cz
221 951 415
Mgr. Nina Dvořáková, Ph.D.
nina.dvorakova@natur.cuni.cz
221 951 972
Doc. RNDr. Zdeněk Čermák, Csc.
mak@natur.cuni.cz 
221 951 384
RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.
jana.jichova@natur.cuni.cz
221 951 970
RNDr. Ivana Křížková, Ph.D. ivana.krizkova@natur.cuni.cz 221 951 379
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D lucie.pospisilova@natur.cuni.cz 221 951 972
RNDr. Martin Šimon, Ph.D
martin.simon@natur.cuni.cz
210 310 227 (AV ČR)
RNDR. Petra Špačková, Ph.D.
petra.spackova@natur.cuni.cz
221 951 379
RNDr. Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
221 951 972
Mgr. Pavel Frydrych
pavel.frydrych@natur.cuni.cz
221 951 972
Mgr. Jana Hámková
jana.hamkova@natur.cuni.cz
221 951 972
Mgr. Marie Horňáková
marie.hornakova@natur.cuni.cz 
221 951 970
Mgr. Adam Klsák
klsaka@natur.cuni.cz
221 951 972
Mgr. Zuzana Kopecká
zuzana.kopecka@natur.cuni.cz

221 951 970

Mgr. Jan Sýkora
jan.sykora@natur.cuni.cz
221 951 970
Mgr. Jiří-Jakub Zévl
jiri-jakub.zevl@natur.cuni.cz

221 951 972

 

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, knihovna geografie a mapová sbírka 

PhDr. et. Mgr. Eva Novotná
novotn48@natur.cuni.cz
221 951 355
Mgr. Josef Paták
josef.patak@natur.cuni.cz
221 951 967

 

Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Bohumil Ptáček
bohumil.ptacek@gmail.com