Domů

Publikace

OUŘEDNÍČEK, M., PODHORSKÁ, J. (2021): Proměny obyvatelstva Prahy ve světle sčítání lidu od roku 1869 do součastnosti. Geografické rozhledy, 30(3), 12–15.

JÍCHOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, N. (2021): Vinohrady a Žižkov na podkladu historických cenzů - území plná kontrastů. Geografické rozhledy, 30(3), 16–19.

PETROVIĆ, A. (2021): Vylidňování Srbska. Geografické rozhledy, 30(3), 20–21.

SOCIÁLNÍ STRUKTURA PRAHY V PRVNÍ POLOVINĚ 20. STOLETÍ V ODBORNÝCH PUBLIKACÍCH Příloha článku: JÍCHOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, N. (2021): Vinohrady a Žižkov na podkladu historických cenzů – území plná kontrastů. Geografické rozhledy, 30(3), 16–19. Dostupné na https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/prilohy/socialni-struktura-prahy-v-prvni-polovine-20-stoleti-v-odbornych-publikacich-356.