Domů

Publikace

KLSÁK, A. (2021): Proměny tváře Smíchova - terénní práce. Geografické rozhledy, 30(3).

KLSÁK, A., PAVELKOVÁ, L. (2021): Smíchov: sociodemografické proměny pražské čtvrti. Geografické rozhledy, 30(3).

OUŘEDNÍČEK, M., PODHORSKÁ, J. (2021): Proměny obyvatelstva Prahy ve světle sčítání lidu od roku 1869 do současnosti. Geografické rozhledy, 30(3), 12–15.

JÍCHOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, N. (2021): Vinohrady a Žižkov na podkladu historických cenzů - území plná kontrastů. Geografické rozhledy, 30(3), 16–19.

PETROVIĆ, A. (2021): Vylidňování Srbska. Geografické rozhledy, 30(3), 20–21.

JÍCHOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, N. (2021): Sociální struktura Prahy v první polovině 20. století v odborných publikacích. Příloha článku: JÍCHOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, N.: Vinohrady a Žižkov na podkladu historických cenzů – území plná kontrastů. Geografické rozhledy, 30(3), 16–19. Dostupné na https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/prilohy/socialni-struktura-prahy-v-prvni-polovine-20-stoleti-v-odbornych-publikacich-356.

HORŇÁKOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, N. (2022): Pražská předměstí: Dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole. Kritický katalog. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta. ISBN: 978-80-7444-097-7.