Výstava

 

Pražská předměstí: Dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole

 

Kdy a kde bude výstava probíhat?
  • 16.5.-4.6.2022 – Národní technická knihovna
  • 5.6.-19.6.2022 – Kasárna Karlín (Bazén)
  • 5.9.-5.12.2022 – PřF UK, 2. patro, předsálí Mapové sbírky

NAKI - poster - KasárnaNAKI - výstava - NTK

 

Fotografie z výstav

Kritický katalog k výstavě

Použité zdroje literatury a dat

Anglické postery/English posters